قوانین راهنمایی و رانندگی یعنی ؟؟

ماشین دنده یک توی سرابالایی

توی ترافیک و پشت سرت هم ماشین

جلوت یه ماشین ایستاده و هر چی بوق میزنی انگار نه انگار

بعد از دو دقیقه حالا که میخاد حرکت کنه تا میاد دنده بزنه و گاز بده

ماشین عقب میاد و میخوره به ماشین من و …….

دوباره میره جلو  و ماشین با قدرت حرکت نکرده و باز بر میگرده و با ماشین من ……

بعدش گاز داده و خیلی راحت رفته

رفتم کنارش میبینم یه دختر خانم با مامانش هست

میگم خانم محترم اگر ترمز دستی را گرفته بودی و بعد دنده را میزدی جا

و اینکه کمی بیشتر گاز میدادی دوبار به ماشین من نمیزدی

میگه خب حالا که چی ؟؟؟ ” خیلی عصبانی و جدی “

میگم خب اگر سپر ماشین من شکسته باشه چی ؟؟

میگه از عقب زدی تو مقصری

ناراحتی زنگ بزن ۱۱۰ 

منم عصبانی شدم و گفتم تو مقصر نیستی

مقصر اون افسر بوووووووق هست که بهت گواهینامه داده

دختره بی شعور و بی فرهنگ

مادره آمد پایین و حق را به من داد و عذر خواهی کرد

“” اون دو دقیقه هم که ایستاده بود داشت با تلفن حرف میزد

        توی اون ترافیک سنگین “”

 “” قانون میگه دو تا ماشین در حال حرکت اگر به هم بخورن ماشینی که از عقب زده

  مقصره چون حد قانونی فاصله را رعایت نکرده “”

……

ماشین دنده یک توی سرابالایی

توی ترافیک و پشت سرت هم ماشین

جلوت یه ماشین ایستاده و هر چی بوق میزنی انگار نه انگار

بعد از دو دقیقه حالا که میخاد حرکت کنه تا میاد دنده بزنه و گاز بده

ماشین عقب میاد و میخوره به ماشین من و .......

دوباره میره جلو  و ماشین با قدرت حرکت نکرده و باز بر میگرده و با ماشین من ......


بعدش گاز داده و خیلی راحت رفته

رفتم کنارش میبینم یه دختر خانم با مامانش هست

میگم خانم محترم اگر ترمز دستی را گرفته بودی و بعد دنده را میزدی جا

و اینکه کمی بیشتر گاز میدادی دوبار به ماشین من نمیزدی

میگه خب حالا که چی ؟؟؟ " خیلی عصبانی و جدی "

میگم خب اگر سپر ماشین من شکسته باشه چی ؟؟

میگه از عقب زدی تو مقصری

ناراحتی زنگ بزن 110 

منم عصبانی شدم و گفتم تو مقصر نیستی

مقصر اون افسر بوووووووق هست که بهت گواهینامه داده

دختره بی شعور و بی فرهنگ

مادره آمد پایین و حق را به من داد و عذر خواهی کرد

"" اون دو دقیقه هم که ایستاده بود داشت با تلفن حرف میزد

        توی اون ترافیک سنگین ""


 "" قانون میگه دو تا ماشین در حال حرکت اگر به هم بخورن ماشینی که از عقب زده

  مقصره چون حد قانونی فاصله را رعایت نکرده ""

......

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.