ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

صدای موزیک نسبتن بلنده و دارم باهاش همخونی میکنم، به الی میگم کاکتوسارو بذار لب پنجره آفتاب بگیرن، پرده رو میزنه کنار و خشکش میزنه. میگه یا خدا چه خبر شده تو خونه جمالینا ؟! هم جمع شده دارن گریه میکنن. صدای موزیک و قطع میکنم ، صدای جیغ و شیون بلند میشه، بعد از ۴ سال دوری از خونه همسایه ها رو که ۸۰ درصدشون جدیدن نمیشناسم، میگم جمال دیگه کیه؟- پسر همسایه روبرویی،۱۵-۱۶ سالشه

از صدای جیغ و شیون مامانم هول میکنه و چادرشو برمیداره میره خونشون، یه صداهایی میاد که میگن مُرده! چندتا زن پا برهنه و جیغ کشان میدون سمت خونشون، الی میگه اینا خواهراشن، چنتا پسر جوون داد میزنن ماشینو بیار !بدو! سه نفری از دست و پای یه پسر که انگار مرده گرفتن و میبرنش تو ماشین، پاهاش عین چوب خشک و کبود شده، چشمهاش از حدقه زده  بیرون، میگه وااااای جماله! نوتیفیکیشن میاد تو گوشی نگاه میکنم میبینم نوشته افشین یداللهی … مامانم با گریه میاد خونه میگه مامانش دوروز خونه نبوده میاد هرچی در میزنه درو باز نمیکنه میرن تو میبینن جنازش افتاده… میگه داداش کوچیکشم هفته پیش سالگرد فوتش بود…نوتیفیکیشن میاد،نوشته دکتر افشین یداللهی تو تصادف فوت کرد… به همین راحتی…کم میارم… کی زمستونا انقد بی رحم شد…از کی صبح های آخر سال خلوار خلوار غصه ریختن تو دلمون…از کی دیگه حال و هوای هیچی نبود؟ از کی ساز دلمون دیگه کوک نشد؟ 

صدای موزیک نسبتن بلنده و دارم باهاش همخونی میکنم، به الی میگم کاکتوسارو بذار لب پنجره آفتاب بگیرن، پرده رو میزنه کنار و خشکش میزنه. میگه یا خدا چه خبر شده تو خونه جمالینا ؟! هم جمع شده دارن گریه میکنن. صدای موزیک و قطع میکنم ، صدای جیغ و شیون بلند میشه، بعد از ۴ سال دوری از خونه همسایه ها رو که 80 درصدشون جدیدن نمیشناسم، میگم جمال دیگه کیه؟- پسر همسایه روبرویی،15-16 سالشه

از صدای جیغ و شیون مامانم هول میکنه و چادرشو برمیداره میره خونشون، یه صداهایی میاد که میگن مُرده! چندتا زن پا برهنه و جیغ کشان میدون سمت خونشون، الی میگه اینا خواهراشن، چنتا پسر جوون داد میزنن ماشینو بیار !بدو! سه نفری از دست و پای یه پسر که انگار مرده گرفتن و میبرنش تو ماشین، پاهاش عین چوب خشک و کبود شده، چشمهاش از حدقه زده  بیرون، میگه وااااای جماله! نوتیفیکیشن میاد تو گوشی نگاه میکنم میبینم نوشته افشین یداللهی ... مامانم با گریه میاد خونه میگه مامانش دوروز خونه نبوده میاد هرچی در میزنه درو باز نمیکنه میرن تو میبینن جنازش افتاده... میگه داداش کوچیکشم هفته پیش سالگرد فوتش بود...نوتیفیکیشن میاد،نوشته دکتر افشین یداللهی تو تصادف فوت کرد... به همین راحتی...کم میارم... کی زمستونا انقد بی رحم شد...از کی صبح های آخر سال خلوار خلوار غصه ریختن تو دلمون...از کی دیگه حال و هوای هیچی نبود؟ از کی ساز دلمون دیگه کوک نشد؟ 

بسته های اهدایی برای نیازمندان توسط پایگاه شهید مسعود یاراحمدی در اختیار سایت فرهاد ۹۰

تعدادی از بسته های اهدایی برای نیازمندان

توسط پایگاه شهید مسعود یاراحمدی

در اختیار سایت فرهاد ۹۰ قرار گرفت

تعدادی از بسته های اهدایی به نیازمندان شامل برنج. روغن. رب. ماکارانی. شکلات و.. توسط مسوول محترم پایگاه مقاومت بسیج شهید مسعود یاراحمدی مسجد دوخواهران به نمایندگی از اعضا این پایگاه در اختیار سایت فرهاد ۹۰ قرار گرفت.

صمیمانه برای اعضا پایگاه مقاومت بسیج شهید مسعود یاراحمدی مسجد دوخواهران آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.

@@@@@@@@@

 

گاهی خدا

با دست تو دست دیگر بندگانش را میگیرد.

با زبان تو گره از كار بنده ای باز میكند.

وقتی دستی را به یاری میگیری،

بدان كه در آن زمان دست دیگر تو در دست خداست

تمامی خیرین عزیزی که مایلند در امر
خدا پسندانه کمک به ”  نیازمندان”  آستین همت را بالا بزنند می
توانند

کمک های هر چند اندک مادی خود را به حساب  کارت بانک تجارت  شماره :

  5859831008771817

 بنام فرهاد داودوندی واریز کرده و پیامک ارسال مبلغ خود را نیز به شماره تماس 09161622595  ارسال نمایند.

مثل الذین ینفقون
اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت‏ سبع سنابل فی کل ‏سنبلة ماة حبة و الله
یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم (بقره،۲۶۱
(


کسانی که اموال خود را در راه
خدا«انفاق‏»می‏کنند،همانند بذری هستند که هفت‏ خوشه برویاند که در هر خوشه یکصد
دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد(وشایستگی داشته باشد)،دو یا چند برابر
می‏کند و خدا(از نظر قدرت و رحمت)وسیع و(به همه‏ چیز)داناستتعدادی از بسته های اهدایی برای نیازمندان

توسط پایگاه شهید مسعود یاراحمدی

در اختیار سایت فرهاد 90 قرار گرفتتعدادی از بسته های اهدایی به نیازمندان شامل برنج. روغن. رب. ماکارانی. شکلات و.. توسط مسوول محترم پایگاه مقاومت بسیج شهید مسعود یاراحمدی مسجد دوخواهران به نمایندگی از اعضا این پایگاه در اختیار سایت فرهاد 90 قرار گرفت.

صمیمانه برای اعضا پایگاه مقاومت
بسیج شهید مسعود یاراحمدی مسجد دوخواهران آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.


@@@@@@@@@

 


گاهی خدا

با دست تو دست دیگر بندگانش را میگیرد.

با زبان تو گره از كار بنده ای باز میكند.

وقتی دستی را به یاری میگیری،

بدان كه در آن زمان دست دیگر تو در دست خداست


تمامی خیرین عزیزی که مایلند در امر خدا پسندانه کمک به "  نیازمندان"  آستین همت را بالا بزنند می توانند

کمک های هر چند اندک مادی خود را به حساب  کارت بانک تجارت  شماره :


  5859831008771817

 بنام فرهاد داودوندی واریز کرده و پیامک ارسال مبلغ خود را نیز به شماره تماس 09161622595  ارسال نمایند.


مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت‏ سبع سنابل فی کل ‏سنبلة ماة حبة و الله یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم (بقره،261(


کسانی که اموال خود را در راه خدا«انفاق‏»می‏کنند،همانند بذری هستند که هفت‏ خوشه برویاند که در هر خوشه یکصد دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد(وشایستگی داشته باشد)،دو یا چند برابر می‏کند و خدا(از نظر قدرت و رحمت)وسیع و(به همه‏ چیز)داناست

بسته های اهدایی برای نیازمندان توسط پایگاه شهید مسعود یاراحمدی در اختیار سایت فرهاد ۹۰

تعدادی از بسته های اهدایی برای نیازمندان

توسط پایگاه شهید مسعود یاراحمدی

در اختیار سایت فرهاد ۹۰ قرار گرفت

تعدادی از بسته های اهدایی به نیازمندان شامل برنج. روغن. رب. ماکارانی. شکلات و.. توسط مسوول محترم پایگاه مقاومت بسیج شهید مسعود یاراحمدی مسجد دوخواهران به نمایندگی از اعضا این پایگاه در اختیار سایت فرهاد ۹۰ قرار گرفت.

صمیمانه برای اعضا پایگاه مقاومت بسیج شهید مسعود یاراحمدی مسجد دوخواهران آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.

@@@@@@@@@

 

گاهی خدا

با دست تو دست دیگر بندگانش را میگیرد.

با زبان تو گره از كار بنده ای باز میكند.

وقتی دستی را به یاری میگیری،

بدان كه در آن زمان دست دیگر تو در دست خداست

تمامی خیرین عزیزی که مایلند در امر
خدا پسندانه کمک به ”  نیازمندان”  آستین همت را بالا بزنند می
توانند

کمک های هر چند اندک مادی خود را به حساب  کارت بانک تجارت  شماره :

  5859831008771817

 بنام فرهاد داودوندی واریز کرده و پیامک ارسال مبلغ خود را نیز به شماره تماس 09161622595  ارسال نمایند.

مثل الذین ینفقون
اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت‏ سبع سنابل فی کل ‏سنبلة ماة حبة و الله
یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم (بقره،۲۶۱
(


کسانی که اموال خود را در راه
خدا«انفاق‏»می‏کنند،همانند بذری هستند که هفت‏ خوشه برویاند که در هر خوشه یکصد
دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد(وشایستگی داشته باشد)،دو یا چند برابر
می‏کند و خدا(از نظر قدرت و رحمت)وسیع و(به همه‏ چیز)داناستتعدادی از بسته های اهدایی برای نیازمندان

توسط پایگاه شهید مسعود یاراحمدی

در اختیار سایت فرهاد 90 قرار گرفتتعدادی از بسته های اهدایی به نیازمندان شامل برنج. روغن. رب. ماکارانی. شکلات و.. توسط مسوول محترم پایگاه مقاومت بسیج شهید مسعود یاراحمدی مسجد دوخواهران به نمایندگی از اعضا این پایگاه در اختیار سایت فرهاد 90 قرار گرفت.

صمیمانه برای اعضا پایگاه مقاومت
بسیج شهید مسعود یاراحمدی مسجد دوخواهران آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.


@@@@@@@@@

 


گاهی خدا

با دست تو دست دیگر بندگانش را میگیرد.

با زبان تو گره از كار بنده ای باز میكند.

وقتی دستی را به یاری میگیری،

بدان كه در آن زمان دست دیگر تو در دست خداست


تمامی خیرین عزیزی که مایلند در امر خدا پسندانه کمک به "  نیازمندان"  آستین همت را بالا بزنند می توانند

کمک های هر چند اندک مادی خود را به حساب  کارت بانک تجارت  شماره :


  5859831008771817

 بنام فرهاد داودوندی واریز کرده و پیامک ارسال مبلغ خود را نیز به شماره تماس 09161622595  ارسال نمایند.


مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت‏ سبع سنابل فی کل ‏سنبلة ماة حبة و الله یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم (بقره،261(


کسانی که اموال خود را در راه خدا«انفاق‏»می‏کنند،همانند بذری هستند که هفت‏ خوشه برویاند که در هر خوشه یکصد دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد(وشایستگی داشته باشد)،دو یا چند برابر می‏کند و خدا(از نظر قدرت و رحمت)وسیع و(به همه‏ چیز)داناست

نهر دبی

نهر دبی شهر را به دو بخش یعنی دیره در شمال و بر دبی در جنوب تقسیم می کند. این نهر نقشی تاثیرگذار در رشد شهر داشته است، و اولین جاذبه آن ماهیگیری و صید مروارید است. در حدود ۴۰۰۰ سال پیش، دهکده هایی کوچکی در مجاورت این نهر ساخته شدند، تا زمانیکه در دهه ۱۸۳۰ دوره مدرن آغاز شد و قبیله بنی یاس به این منطقه مهاجرت کرد.

نهر دبی:

 

نهر دبی

 

اسکله لنج ها در مجاورت نهر دبی و در شمال پل آل مکتوم واقع شده است. برخی از کشتی ها که در این اسکله لنگر انداخته اند و هنوز هم برای برخی از تجارت های کوچک در سرتاسر خلیج فارس استفاده می شوند، بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند. می توانید از این محل بازدید کنید و به تماشای پر شدن و خالی شدن بارها از این کشتی ها بپردازید. کارکنان کشتی ها معمولا بازدیدکنندگان را برای یک تور به داخل کشتی دعوت می کنند، جاییکه با تماشایی  آن می توانید از نحوه زندگی این دریانوردان قدیمی آگاه شوید.

 

نهر دبی

 

بسیاری از این کشتی ها به سمت کویت، ایران، عمان، هند و همچنین آفریقا سفر می کنند. این بقایای اقتصاد سنتی تور دبی هنوز هم مکانی فوق العاده و حیرت انگیز برای بازدید هستند.

برای سفر در سرتاسر نهر شما می توانید با یکی از کشتی های بیشماری که برای استفاده توریست ها مرمت شده اند، سفر کنید و هم می توانید از قایق چوبی سنتی در ایستگاه های مخصوص فرابَر یا فری در بخش های بر دبی و دیره استفاده کنید (فرابَر یا فری کوچک چوبی).

 

منبع مطلب : نهر دبی

نهر دبی شهر را به دو بخش یعنی دیره در شمال و بر دبی در جنوب تقسیم می کند. این نهر نقشی تاثیرگذار در رشد شهر داشته است، و اولین جاذبه آن ماهیگیری و صید مروارید است. در حدود ۴۰۰۰ سال پیش، دهکده هایی کوچکی در مجاورت این نهر ساخته شدند، تا زمانیکه در دهه ۱۸۳۰ دوره مدرن آغاز شد و قبیله بنی یاس به این منطقه مهاجرت کرد.

نهر دبی:

 

نهر دبی

 

اسکله لنج ها در مجاورت نهر دبی و در شمال پل آل مکتوم واقع شده است. برخی از کشتی ها که در این اسکله لنگر انداخته اند و هنوز هم برای برخی از تجارت های کوچک در سرتاسر خلیج فارس استفاده می شوند، بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند. می توانید از این محل بازدید کنید و به تماشای پر شدن و خالی شدن بارها از این کشتی ها بپردازید. کارکنان کشتی ها معمولا بازدیدکنندگان را برای یک تور به داخل کشتی دعوت می کنند، جاییکه با تماشایی  آن می توانید از نحوه زندگی این دریانوردان قدیمی آگاه شوید.

 

نهر دبی

 

بسیاری از این کشتی ها به سمت کویت، ایران، عمان، هند و همچنین آفریقا سفر می کنند. این بقایای اقتصاد سنتی تور دبی هنوز هم مکانی فوق العاده و حیرت انگیز برای بازدید هستند.

برای سفر در سرتاسر نهر شما می توانید با یکی از کشتی های بیشماری که برای استفاده توریست ها مرمت شده اند، سفر کنید و هم می توانید از قایق چوبی سنتی در ایستگاه های مخصوص فرابَر یا فری در بخش های بر دبی و دیره استفاده کنید (فرابَر یا فری کوچک چوبی).

 

منبع مطلب : نهر دبی

تور پوکت ۸ فروردین

چکیده تور

نوع تور تور تایلند – تور پوکت
از شهر شهر تهران
تاریخ از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ تا ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
نوع سفر هوایی ماهان ایر
مدارک اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار ، یک قطعه عکس رنگی ۴*۳ زمینه سفید، کپی از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ، مشخصات فردی شامل ( آدرس ، تلفن منزل ( ، پرینت حساب بانکی همراه با مهر بانک.
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت تور پوکت هواپیمایی ماهان
 • ویزا
 • سیم کارت رایگان
 • راهنمای فارسی زبان
 • ترانسفرفرودگاهی و زمینی
 • ۷ شب اقامت در هتل های پوکت با صبحانه
 • بیمه مسافرتی
توضیحات
 • قیمت تور برای کودک زیر 2 سال 690/000 تومان می باشد.
 • بلیط و هتل چارتر می باشد و در صورت کنسلی و یا تغییر تاریخ، طبق مقررات هواپیمایی و هتل، جریمه اخذ می گردد.
 • پرداخت ۵۰% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد .
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد 
 

هتل ها

هتل ستاره دو تخت یک تخت ۶ تا ۱۲ سال ۲ تا ۶ سال توضیحات
پاتونگ هریتیج ۴۸۹۰۰۰۰ ۵۵۹۰۰۰۰ ۴۸۲۰۰۰۰ ۴۴۵۰۰۰۰
هتل رویال پارادایس ۵۱۶۰۰۰۰ ۶۱۶۰۰۰۰ ۵۰۶۰۰۰۰ ۴۵۱۰۰۰۰

پرین پرواز

شماره تماس :

۲۲۶۵۱۰۱۲
 
منبع مطلب : تور پوکت ۸ فروردین

 

چکیده تور

نوع تور تور تایلند - تور پوکت
از شهر شهر تهران
تاریخ از تاریخ 1396/01/08 تا 1396/01/15
نوع سفر هوایی ماهان ایر
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، یک قطعه عکس رنگی 4*3 زمینه سفید، کپی از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ، مشخصات فردی شامل ( آدرس ، تلفن منزل ( ، پرینت حساب بانکی همراه با مهر بانک.
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت تور پوکت هواپیمایی ماهان
 • ویزا
 • سیم کارت رایگان
 • راهنمای فارسی زبان
 • ترانسفرفرودگاهی و زمینی
 • 7 شب اقامت در هتل های پوکت با صبحانه
 • بیمه مسافرتی
توضیحات
 • قیمت تور برای کودک زیر 2 سال 690/000 تومان می باشد.
 • بلیط و هتل چارتر می باشد و در صورت کنسلی و یا تغییر تاریخ، طبق مقررات هواپیمایی و هتل، جریمه اخذ می گردد.
 • پرداخت 50% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد .
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد 
 

هتل ها

هتل ستاره دو تخت یک تخت 6 تا 12 سال 2 تا 6 سال توضیحات
پاتونگ هریتیج

4890000
5590000
4820000
4450000
هتل رویال پارادایس

5160000
6160000
5060000
4510000

پرین پرواز

شماره تماس :

22651012
 
منبع مطلب : تور پوکت 8 فروردین

 

تور گرجستان ۲۷ اسفند

چکیده تور

نوع تور تور گرجستان – تور تفلیس
از شهر شهر تهران
تاریخ از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ تا ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
نوع سفر هوایی زاگرس ایر
مدارک گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار
خدمات آژانس
توضیحات

هتل Batoni تفلیس: 

قیمت ۲ تخته (هر نفر) : ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱ تخته (هر نفر) : ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) : ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Astoria تفلیس: 

قیمت ۲ تخته (هر نفر) : ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱ تخته (هر نفر) : ۲,۴۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) : ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Margo Palace تفلیس: 

قیمت ۲ تخته (هر نفر) : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱ تخته (هر نفر) : ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Vere Palace تفلیس: 

قیمت ۲ تخته (هر نفر) : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱ تخته (هر نفر) : ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) : ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

 

 • نرخ تور کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
 • پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.
 • پرداخت ۵۰% مبلغ تور هنگام ثبت نام تور الزامی میباشد

سرزمین چهار فصل

شماره تماس :

۸۸۶۴۴۶۹۶
 

چکیده تور

نوع تور تور گرجستان - تور تفلیس
از شهر شهر تهران
تاریخ از تاریخ 1395/12/27 تا 1396/01/14
نوع سفر هوایی زاگرس ایر
مدارک گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
توضیحات

هتل Batoni تفلیس: 

قیمت 2 تخته (هر نفر) : 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هر نفر) : 1,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) : 1,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) 1,290,000 تومان

هتل Astoria تفلیس: 

قیمت 2 تخته (هر نفر) : 1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هر نفر) : 2,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) : 1,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) 1,290,000 تومان

هتل Margo Palace تفلیس: 

قیمت 2 تخته (هر نفر) : 2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هر نفر) : 3,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) 1,290,000 تومان

هتل Vere Palace تفلیس: 

قیمت 2 تخته (هر نفر) : 2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هر نفر) : 3,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) : 2,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) 1,290,000 تومان

 

 • نرخ تور کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
 • پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.
 • پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام تور الزامی میباشد

سرزمین چهار فصل

شماره تماس :

88644696
 

نهر دبی

نهر دبی شهر را به دو بخش یعنی دیره در شمال و بر دبی در جنوب تقسیم می کند. این نهر نقشی تاثیرگذار در رشد شهر داشته است، و اولین جاذبه آن ماهیگیری و صید مروارید است. در حدود ۴۰۰۰ سال پیش، دهکده هایی کوچکی در مجاورت این نهر ساخته شدند، تا زمانیکه در دهه ۱۸۳۰ دوره مدرن آغاز شد و قبیله بنی یاس به این منطقه مهاجرت کرد.

نهر دبی:

 

نهر دبی

 

اسکله لنج ها در مجاورت نهر دبی و در شمال پل آل مکتوم واقع شده است. برخی از کشتی ها که در این اسکله لنگر انداخته اند و هنوز هم برای برخی از تجارت های کوچک در سرتاسر خلیج فارس استفاده می شوند، بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند. می توانید از این محل بازدید کنید و به تماشای پر شدن و خالی شدن بارها از این کشتی ها بپردازید. کارکنان کشتی ها معمولا بازدیدکنندگان را برای یک تور به داخل کشتی دعوت می کنند، جاییکه با تماشایی  آن می توانید از نحوه زندگی این دریانوردان قدیمی آگاه شوید.

 

نهر دبی

 

بسیاری از این کشتی ها به سمت کویت، ایران، عمان، هند و همچنین آفریقا سفر می کنند. این بقایای اقتصاد سنتی تور دبی هنوز هم مکانی فوق العاده و حیرت انگیز برای بازدید هستند.

برای سفر در سرتاسر نهر شما می توانید با یکی از کشتی های بیشماری که برای استفاده توریست ها مرمت شده اند، سفر کنید و هم می توانید از قایق چوبی سنتی در ایستگاه های مخصوص فرابَر یا فری در بخش های بر دبی و دیره استفاده کنید (فرابَر یا فری کوچک چوبی).

 

منبع مطلب : نهر دبی

نهر دبی شهر را به دو بخش یعنی دیره در شمال و بر دبی در جنوب تقسیم می کند. این نهر نقشی تاثیرگذار در رشد شهر داشته است، و اولین جاذبه آن ماهیگیری و صید مروارید است. در حدود ۴۰۰۰ سال پیش، دهکده هایی کوچکی در مجاورت این نهر ساخته شدند، تا زمانیکه در دهه ۱۸۳۰ دوره مدرن آغاز شد و قبیله بنی یاس به این منطقه مهاجرت کرد.

نهر دبی:

 

نهر دبی

 

اسکله لنج ها در مجاورت نهر دبی و در شمال پل آل مکتوم واقع شده است. برخی از کشتی ها که در این اسکله لنگر انداخته اند و هنوز هم برای برخی از تجارت های کوچک در سرتاسر خلیج فارس استفاده می شوند، بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند. می توانید از این محل بازدید کنید و به تماشای پر شدن و خالی شدن بارها از این کشتی ها بپردازید. کارکنان کشتی ها معمولا بازدیدکنندگان را برای یک تور به داخل کشتی دعوت می کنند، جاییکه با تماشایی  آن می توانید از نحوه زندگی این دریانوردان قدیمی آگاه شوید.

 

نهر دبی

 

بسیاری از این کشتی ها به سمت کویت، ایران، عمان، هند و همچنین آفریقا سفر می کنند. این بقایای اقتصاد سنتی تور دبی هنوز هم مکانی فوق العاده و حیرت انگیز برای بازدید هستند.

برای سفر در سرتاسر نهر شما می توانید با یکی از کشتی های بیشماری که برای استفاده توریست ها مرمت شده اند، سفر کنید و هم می توانید از قایق چوبی سنتی در ایستگاه های مخصوص فرابَر یا فری در بخش های بر دبی و دیره استفاده کنید (فرابَر یا فری کوچک چوبی).

 

منبع مطلب : نهر دبی

تور پوکت ۸ فروردین

چکیده تور

نوع تور تور تایلند – تور پوکت
از شهر شهر تهران
تاریخ از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ تا ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
نوع سفر هوایی ماهان ایر
مدارک اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار ، یک قطعه عکس رنگی ۴*۳ زمینه سفید، کپی از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ، مشخصات فردی شامل ( آدرس ، تلفن منزل ( ، پرینت حساب بانکی همراه با مهر بانک.
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت تور پوکت هواپیمایی ماهان
 • ویزا
 • سیم کارت رایگان
 • راهنمای فارسی زبان
 • ترانسفرفرودگاهی و زمینی
 • ۷ شب اقامت در هتل های پوکت با صبحانه
 • بیمه مسافرتی
توضیحات
 • قیمت تور برای کودک زیر 2 سال 690/000 تومان می باشد.
 • بلیط و هتل چارتر می باشد و در صورت کنسلی و یا تغییر تاریخ، طبق مقررات هواپیمایی و هتل، جریمه اخذ می گردد.
 • پرداخت ۵۰% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد .
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد 
 

هتل ها

هتل ستاره دو تخت یک تخت ۶ تا ۱۲ سال ۲ تا ۶ سال توضیحات
پاتونگ هریتیج ۴۸۹۰۰۰۰ ۵۵۹۰۰۰۰ ۴۸۲۰۰۰۰ ۴۴۵۰۰۰۰
هتل رویال پارادایس ۵۱۶۰۰۰۰ ۶۱۶۰۰۰۰ ۵۰۶۰۰۰۰ ۴۵۱۰۰۰۰

پرین پرواز

شماره تماس :

۲۲۶۵۱۰۱۲
 
منبع مطلب : تور پوکت ۸ فروردین

 

چکیده تور

نوع تور تور تایلند - تور پوکت
از شهر شهر تهران
تاریخ از تاریخ 1396/01/08 تا 1396/01/15
نوع سفر هوایی ماهان ایر
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، یک قطعه عکس رنگی 4*3 زمینه سفید، کپی از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ، مشخصات فردی شامل ( آدرس ، تلفن منزل ( ، پرینت حساب بانکی همراه با مهر بانک.
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت تور پوکت هواپیمایی ماهان
 • ویزا
 • سیم کارت رایگان
 • راهنمای فارسی زبان
 • ترانسفرفرودگاهی و زمینی
 • 7 شب اقامت در هتل های پوکت با صبحانه
 • بیمه مسافرتی
توضیحات
 • قیمت تور برای کودک زیر 2 سال 690/000 تومان می باشد.
 • بلیط و هتل چارتر می باشد و در صورت کنسلی و یا تغییر تاریخ، طبق مقررات هواپیمایی و هتل، جریمه اخذ می گردد.
 • پرداخت 50% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد .
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد 
 

هتل ها

هتل ستاره دو تخت یک تخت 6 تا 12 سال 2 تا 6 سال توضیحات
پاتونگ هریتیج

4890000
5590000
4820000
4450000
هتل رویال پارادایس

5160000
6160000
5060000
4510000

پرین پرواز

شماره تماس :

22651012
 
منبع مطلب : تور پوکت 8 فروردین

 

تور گرجستان ۲۷ اسفند

چکیده تور

نوع تور تور گرجستان – تور تفلیس
از شهر شهر تهران
تاریخ از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ تا ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
نوع سفر هوایی زاگرس ایر
مدارک گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار
خدمات آژانس
توضیحات

هتل Batoni تفلیس: 

قیمت ۲ تخته (هر نفر) : ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱ تخته (هر نفر) : ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) : ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Astoria تفلیس: 

قیمت ۲ تخته (هر نفر) : ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱ تخته (هر نفر) : ۲,۴۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) : ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Margo Palace تفلیس: 

قیمت ۲ تخته (هر نفر) : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱ تخته (هر نفر) : ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل Vere Palace تفلیس: 

قیمت ۲ تخته (هر نفر) : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱ تخته (هر نفر) : ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) : ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

 

 • نرخ تور کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
 • پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.
 • پرداخت ۵۰% مبلغ تور هنگام ثبت نام تور الزامی میباشد

سرزمین چهار فصل

شماره تماس :

۸۸۶۴۴۶۹۶
 

چکیده تور

نوع تور تور گرجستان - تور تفلیس
از شهر شهر تهران
تاریخ از تاریخ 1395/12/27 تا 1396/01/14
نوع سفر هوایی زاگرس ایر
مدارک گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
توضیحات

هتل Batoni تفلیس: 

قیمت 2 تخته (هر نفر) : 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هر نفر) : 1,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) : 1,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) 1,290,000 تومان

هتل Astoria تفلیس: 

قیمت 2 تخته (هر نفر) : 1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هر نفر) : 2,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) : 1,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) 1,290,000 تومان

هتل Margo Palace تفلیس: 

قیمت 2 تخته (هر نفر) : 2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هر نفر) : 3,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) 1,290,000 تومان

هتل Vere Palace تفلیس: 

قیمت 2 تخته (هر نفر) : 2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هر نفر) : 3,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) : 2,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) 1,290,000 تومان

 

 • نرخ تور کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
 • پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.
 • پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام تور الزامی میباشد

سرزمین چهار فصل

شماره تماس :

88644696
 

زندگی با Galaxy Note Edge | قسمت اول

۲ سال قبل در: بررسی ابزارهای همراه, نقد و بررسیبدون نظر
معرفی دستگاه
چندین ماه از معرفی Galaxy Note Edge می گذرد و این تلفن هوشمند در برخی فروشگاه های منتخب برای خرید موجود است. زمانی که ما دستگاه را برای امتحان و بررسی تحویل گرفتیم، متوجه برخی ویژگی ها شدیم که در کنفرانس معرفی سامسونگ جا مانده بود.
پیشتر در گویا آی تی، بررسی دستگاه ها با عنوان ” زندگی با … ” را با آیفون 6 شروع کردیم. قسمت اول آن را می توانید در این مقاله مطالعه نمایید.
در این مقالات، طی چهار قسمت به بررسی کامل دستگاه از هر لحاظ می پردازیم. این بررسی ها به اشخاصی که قصد خرید تلفن های هوشمند را دارند، کمک خواهد کرد تا تصمیم گیری راحت تری در این باره داشته باشند. ما دستگاه ها را طی یک هفته بررسی کرده و در آخر هفته، مقاله ها را در قسمت های مختلف ( چهار قسمت ) منتشر می کنیم. در این بررسی ها، انواع نیازهای کاربران و قابلیت های دیوایس بررسی می شود.
در این مقاله، قسمت اول زندگی با Galaxy Note Edge را پوشش خواهیم داد. با گویا آی تی همراه باشید.

1
زندگی با Galaxy Note Edge
یک دستگاه عجیب و غریب با صفحه نمایش خمیده در یک سمت!
ابتدای امر، با نگاه کردن به این تلفن هوشمند، سوالات زیادی به ذهن شما خطور خواهد کرد. سوالاتی مانند :

وقتی روشن بشه، چه شکلی پیدا می کنه؟
با لمس قسمت های مختلف صفحه، چه اتفاقی میافته؟
چه استفاده هایی می تونه داشته باشه؟

در ابتدا، باید بگوییم که این نوع طراحی، یک سبک جدید است که باعث شده لبه های دستگاه در یک سمت از بین رفته و عملیات خاصی جایگزین آن شود که می توانید تجربه خوبی برای کاربران به حساب آید.
Galaxy Note Edge نسبت به 4 Galaxy Note کمی عریض تر شده است و لبه منحنی شکل آن، تا حدودی آسیب پذیری دستگاه را بیشتر کرده و نیازمند مراقبت زیادی است. حساسیت لبه های دستگاه به لمس نیز تا حدودی کم به نظر می رسد. مسئولان سامسونگ دلیل این موضوع را جلوگیری از تماس ناخواسته انگشتان دست هنگام چرخاندن یا برداشتن دستگاه از روی سطح صاف عنوان کرده اند. همچنین کار با مواردی که روی لبه دستگاه ظاهر می شوند، کمی سخت به نظر می رسد که نیازمند تمرین است.
طرز استفاده از لبه منحنی شکل Galaxy Note Edge، اولین سوالی است که به ذهن هر شخصی خطور می کند. پس با هم به بررسی امکاناتی که در حال حاضر برای آن در دسترس است می پردازیم.
11
کاربردهای قسمت منحنی شکل Galaxy Note Edge
در حال حاضر، اپلیکیشن هایی که قابلیت استفاده از این قسمت را دارند، تنها به اپلیکیشن های پیشفرض سامسونگ محدود می شوند. به دلیل اینکه هنوز برنامه نویسان، ساخت اپلیکیشن های مناسب با این حالت را شروع نکرده اند. قابلیت هایی که در حال حاضر برای دارندگان این دستگاه امکان پذیر است عبارتند از :

اپلیکیشن های مورد علاقه : توسط این قابلیت، کاربر می تواند اپلیکیشن های مورد علاقه خود را به این قسمت اضافه نماید تا در هر صفحه و هر اپلیکیشنی که باشد، به سرعت به آنها دسترسی داشته باشد و در کمترین زمان ممکن، به آنها سوئیچ نماید. این قابلیت همچنین به شما این امکان را می دهد تا صفحه نمایش خود را تمیز نگه دارید.
مدیریت وظایف : یکی دیگر از قابلیت ها، امکان نمایش اپلیکیشن های باز و در حال استفاده است. ( این قسمت شامل آخرین اپلیکیشن های استفاده شده نمی شود و تنها اپلیکیشن هایی که در پس زمینه باز هستند نمایش داده می شود ) در این حالت، به کاربر این امکان داده می شود تا به راحتی بین اپلیکیشن های باز شده سوئیچ نماید.
S Planner : این قابلیت باعث می شود تا به راحتی به وظایفی که از پیش تعیین کردید، رسیدگی نمایید. در حقیقت می توان گفت که نقش Reminder را برای شما بازی می کند.
نمایش حجم اطلاعات ذخیره شده : در این قسمت با استفاده از رنگ های مخصوص به هر قسمت، می توانید حجم اطلاعات اشغال شده در حافظه را مشاهده نمایید.

موارد مذکور، بهترین کاربردهایی است که می توان از قسمت منحنی شکل Galaxy Note Edge انتظار داشت.
همچنین اگر شما یکی از خوانندگان اخبارBBC  یا Yahoo هستید، می توانید نوار اخبار مربوط به آنها را نیز به این بخش اضافه نمایید و پیگیر آخرین اخبار روزانه آنها باشید. اما طبق تجربه ای که من داشتم، کاربرد این موضوع زیاد جالب به نظر نمی رسد و به شخصه ترجیح می دهم اپلیکیشن مربوطه را باز کنم و از طریق آن، به مطالعه اخبار روزانه بپردازم.
 طبق تجربیات من، تعداد پنل هایی که برای این قسمت در نظر می گیرید، در نهایت بهتر است که به 4 یا 5 عدد برسد. به این ترتیب، سوئیچ کردن بین آنها پیدا کردن گزینه مورد نظر، راحت تر به نظر می رسد.
5
رابط کاربری TouchWiz
بله! Galaxy Note Edge توسط سامسونگ تولید شده و به همین دلیل، دارای رابط کاربری TouchWiz است. بسیاری از افراد، از تغییراتی که سامسونگ در سیستم عامل اندروید می دهد ناراضی هستند. چرا که به دلیل قابلیت های زیادی که به آن اضافه می شود، تنظیمات آن نیز امری وقت گیر و دشوار به نظر می رسد.
به نظر می رسد سامسونگ تا حدودی متوجه این موضوع شده و ورژن جدیدی از این رابط کاربری را در ۴ Note و Edge قرار داده است. نکته شگفت انگیز، این است که بسیاری از لگ ها و باگ هایی که در ورژن قبلی مشاهده می شد، در ورژن جدید برطرف شده و روان شدن آن کاملا محسوس است.
متأسفانه برخلاف تغییرات مذکور و بهبود رابط کاربری، تأخیری که در زمان باز و بسته شدن اپلیکیشن ها وجود داشت، کماکان به چشم می خورد. این موضوع زمانی آزار دهنده به نظر می سد که بخواهید از طریق فرمان صوتی وارد S Voice شوید و بخواهید در تلفن همراه خود به جستجو بپردازید. در این حالت ابتدا دستگاه برای مدت چند ثانیه هنگ می کند و سپس به دستورات شما با تأخیر واکنش نشان می دهد.
منوی تنظیمات به نظر می رسد کمی باریک تر شده و ترتیب گزینه های آن تغییر کرده است. اگرچه برخی تنظیمات در جای درست خود قرار نگرفته اند. به عنوان مثال، در قسمت Motion and Gestures شاهد گزینه هایی مانند :

Direct Call
Small Alert
Mute/Pause

هستیم که جایگاه آنها در این قسمت نیست.
منوی تنظیمات همچنین دارای قسمت جستجو نیز هست، اما به دلیل زیاد بودن ویژگی ها و تنظیمات آنها، معمولا نمی توانید راحت گزینه مورد نظر خود را پیدا کنید. Quick Settings که در بالا ترین قسمت منوی تنظیمات قرار گرفته است، شدیدا کاربردی است و باعث می شود به راحتی به آنها دسترسی داشته باشید.
تجربیات بیشتر در مورد رابط کاربری TouchWiz در قسمت بعد در اختیار شما قرار می گیرد.
15
قلم S Pen، آیا واقعا به آن نیاز دارید؟
این قلم در ظاهر کاربردی و جذاب به نظر می رسد، اما در عمل دارای اشکالات زیادی است که تقریبا آن را بلا استفاده می کند.
سامسونگ در حال کار بر روی قلم خود است تا آن را بهبود بخشیده و کاربردهای آن را بیشتر کند. یکی از قابلیت هایی که اضافه شده است، Smart Select نام دارد که باعث می شود متن نوشته شده با دستخط شما به صورت کاملا هوشمند به متن تایپ شده تبدیل شود و شما می توانید آن را در هر جایی که نیاز دارید، کپی کنید.
استفاده از S Pen برای وبگردی نیز تجربه لذت بخشی است. این قلم کاملا شبیه موس عمل می کند و در وبسایت هایی که دارای منوی Drop Down هستند، به راحتی می توانید گزینه های مورد نظر خود را به وسیله این قلم انتخاب کنید. همچنین می توانید مانند هایلایت کردن با موس، به راحتی یک قسمت از متن را انتخاب و کپی کنید و در جایی دیگر از آن استفاده نمایید. تنها کافی است که دکمه موجود روی قلم را فشار داده و آن را روی صفحه نمایش حرکت دهید.
یک نکته که در طراحی آن اشکال ای جاد می کند، هم رنگ بودن این دکمه با بدنه قلم است که باعث می شود پیدا کردن آن در فضاهای تاریک سخت به نظر برسد. البته این موضوع می تواند با استفاده طولانی مدت و به خاطر سپردن محل قرارگیری آن، برطرف شود. اما از نظر کاربرد و اصول طراحی، این موضوع کمی دارای مشکل است.
4
باطری
همانطور که در تست باطری مشاهده خواهید کرد، Galaxy Note Edge نتوانست مانند همزاد خود، یعنی 4 Note عملکرد خوبی را از خود نشان دهد. در استفاده روزمره من از این دستگاه، متوجه شدم که نسبت به تلفن های هوشمند رقیب، توانایی کمتری در ذخیره عمر باطری را دارا می باشد و نیاز شما را به استفاده از حالت Power saving mode را زیاد می کند. در جدول زیر، می توانید مقیسه ای از عملکرد باطری دستگاه و همچنین مدت زمان شارژ آن را مشاهده نمایید.
به زودی با قسمت دوم زندگی با Galaxy Note Edge در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید.

گرداوری شده توسط سایت پی سی ۲۰

ادامه مطلب

2 سال قبل در: بررسی ابزارهای همراه, نقد و بررسیبدون نظر معرفی دستگاه چندین ماه از معرفی Galaxy Note Edge می گذرد و این تلفن هوشمند در برخی فروشگاه های منتخب برای خرید موجود است. زمانی که ما دستگاه را برای امتحان و بررسی تحویل گرفتیم، متوجه برخی ویژگی ها شدیم که در کنفرانس معرفی سامسونگ جا مانده بود. پیشتر در گویا آی تی، بررسی دستگاه ها با عنوان ” زندگی با … ” را با آیفون 6 شروع کردیم. قسمت اول آن را می توانید در این مقاله مطالعه نمایید. در این مقالات، طی چهار قسمت به بررسی کامل دستگاه از هر لحاظ می پردازیم. این بررسی ها به اشخاصی که قصد خرید تلفن های هوشمند را دارند، کمک خواهد کرد تا تصمیم گیری راحت تری در این باره داشته باشند. ما دستگاه ها را طی یک هفته بررسی کرده و در آخر هفته، مقاله ها را در قسمت های مختلف ( چهار قسمت ) منتشر می کنیم. در این بررسی ها، انواع نیازهای کاربران و قابلیت های دیوایس بررسی می شود. در این مقاله، قسمت اول زندگی با Galaxy Note Edge را پوشش خواهیم داد. با گویا آی تی همراه باشید. 1 زندگی با Galaxy Note Edge یک دستگاه عجیب و غریب با صفحه نمایش خمیده در یک سمت! ابتدای امر، با نگاه کردن به این تلفن هوشمند، سوالات زیادی به ذهن شما خطور خواهد کرد. سوالاتی مانند : وقتی روشن بشه، چه شکلی پیدا می کنه؟ با لمس قسمت های مختلف صفحه، چه اتفاقی میافته؟ چه استفاده هایی می تونه داشته باشه؟ در ابتدا، باید بگوییم که این نوع طراحی، یک سبک جدید است که باعث شده لبه های دستگاه در یک سمت از بین رفته و عملیات خاصی جایگزین آن شود که می توانید تجربه خوبی برای کاربران به حساب آید. Galaxy Note Edge نسبت به 4 Galaxy Note کمی عریض تر شده است و لبه منحنی شکل آن، تا حدودی آسیب پذیری دستگاه را بیشتر کرده و نیازمند مراقبت زیادی است. حساسیت لبه های دستگاه به لمس نیز تا حدودی کم به نظر می رسد. مسئولان سامسونگ دلیل این موضوع را جلوگیری از تماس ناخواسته انگشتان دست هنگام چرخاندن یا برداشتن دستگاه از روی سطح صاف عنوان کرده اند. همچنین کار با مواردی که روی لبه دستگاه ظاهر می شوند، کمی سخت به نظر می رسد که نیازمند تمرین است. طرز استفاده از لبه منحنی شکل Galaxy Note Edge، اولین سوالی است که به ذهن هر شخصی خطور می کند. پس با هم به بررسی امکاناتی که در حال حاضر برای آن در دسترس است می پردازیم. 11 کاربردهای قسمت منحنی شکل Galaxy Note Edge در حال حاضر، اپلیکیشن هایی که قابلیت استفاده از این قسمت را دارند، تنها به اپلیکیشن های پیشفرض سامسونگ محدود می شوند. به دلیل اینکه هنوز برنامه نویسان، ساخت اپلیکیشن های مناسب با این حالت را شروع نکرده اند. قابلیت هایی که در حال حاضر برای دارندگان این دستگاه امکان پذیر است عبارتند از : اپلیکیشن های مورد علاقه : توسط این قابلیت، کاربر می تواند اپلیکیشن های مورد علاقه خود را به این قسمت اضافه نماید تا در هر صفحه و هر اپلیکیشنی که باشد، به سرعت به آنها دسترسی داشته باشد و در کمترین زمان ممکن، به آنها سوئیچ نماید. این قابلیت همچنین به شما این امکان را می دهد تا صفحه نمایش خود را تمیز نگه دارید. مدیریت وظایف : یکی دیگر از قابلیت ها، امکان نمایش اپلیکیشن های باز و در حال استفاده است. ( این قسمت شامل آخرین اپلیکیشن های استفاده شده نمی شود و تنها اپلیکیشن هایی که در پس زمینه باز هستند نمایش داده می شود ) در این حالت، به کاربر این امکان داده می شود تا به راحتی بین اپلیکیشن های باز شده سوئیچ نماید. S Planner : این قابلیت باعث می شود تا به راحتی به وظایفی که از پیش تعیین کردید، رسیدگی نمایید. در حقیقت می توان گفت که نقش Reminder را برای شما بازی می کند. نمایش حجم اطلاعات ذخیره شده : در این قسمت با استفاده از رنگ های مخصوص به هر قسمت، می توانید حجم اطلاعات اشغال شده در حافظه را مشاهده نمایید. موارد مذکور، بهترین کاربردهایی است که می توان از قسمت منحنی شکل Galaxy Note Edge انتظار داشت. همچنین اگر شما یکی از خوانندگان اخبارBBC  یا Yahoo هستید، می توانید نوار اخبار مربوط به آنها را نیز به این بخش اضافه نمایید و پیگیر آخرین اخبار روزانه آنها باشید. اما طبق تجربه ای که من داشتم، کاربرد این موضوع زیاد جالب به نظر نمی رسد و به شخصه ترجیح می دهم اپلیکیشن مربوطه را باز کنم و از طریق آن، به مطالعه اخبار روزانه بپردازم.  طبق تجربیات من، تعداد پنل هایی که برای این قسمت در نظر می گیرید، در نهایت بهتر است که به 4 یا 5 عدد برسد. به این ترتیب، سوئیچ کردن بین آنها پیدا کردن گزینه مورد نظر، راحت تر به نظر می رسد. 5 رابط کاربری TouchWiz بله! Galaxy Note Edge توسط سامسونگ تولید شده و به همین دلیل، دارای رابط کاربری TouchWiz است. بسیاری از افراد، از تغییراتی که سامسونگ در سیستم عامل اندروید می دهد ناراضی هستند. چرا که به دلیل قابلیت های زیادی که به آن اضافه می شود، تنظیمات آن نیز امری وقت گیر و دشوار به نظر می رسد. به نظر می رسد سامسونگ تا حدودی متوجه این موضوع شده و ورژن جدیدی از این رابط کاربری را در 4 Note و Edge قرار داده است. نکته شگفت انگیز، این است که بسیاری از لگ ها و باگ هایی که در ورژن قبلی مشاهده می شد، در ورژن جدید برطرف شده و روان شدن آن کاملا محسوس است. متأسفانه برخلاف تغییرات مذکور و بهبود رابط کاربری، تأخیری که در زمان باز و بسته شدن اپلیکیشن ها وجود داشت، کماکان به چشم می خورد. این موضوع زمانی آزار دهنده به نظر می سد که بخواهید از طریق فرمان صوتی وارد S Voice شوید و بخواهید در تلفن همراه خود به جستجو بپردازید. در این حالت ابتدا دستگاه برای مدت چند ثانیه هنگ می کند و سپس به دستورات شما با تأخیر واکنش نشان می دهد. منوی تنظیمات به نظر می رسد کمی باریک تر شده و ترتیب گزینه های آن تغییر کرده است. اگرچه برخی تنظیمات در جای درست خود قرار نگرفته اند. به عنوان مثال، در قسمت Motion and Gestures شاهد گزینه هایی مانند : Direct Call Small Alert Mute/Pause هستیم که جایگاه آنها در این قسمت نیست. منوی تنظیمات همچنین دارای قسمت جستجو نیز هست، اما به دلیل زیاد بودن ویژگی ها و تنظیمات آنها، معمولا نمی توانید راحت گزینه مورد نظر خود را پیدا کنید. Quick Settings که در بالا ترین قسمت منوی تنظیمات قرار گرفته است، شدیدا کاربردی است و باعث می شود به راحتی به آنها دسترسی داشته باشید. تجربیات بیشتر در مورد رابط کاربری TouchWiz در قسمت بعد در اختیار شما قرار می گیرد. 15 قلم S Pen، آیا واقعا به آن نیاز دارید؟ این قلم در ظاهر کاربردی و جذاب به نظر می رسد، اما در عمل دارای اشکالات زیادی است که تقریبا آن را بلا استفاده می کند. سامسونگ در حال کار بر روی قلم خود است تا آن را بهبود بخشیده و کاربردهای آن را بیشتر کند. یکی از قابلیت هایی که اضافه شده است، Smart Select نام دارد که باعث می شود متن نوشته شده با دستخط شما به صورت کاملا هوشمند به متن تایپ شده تبدیل شود و شما می توانید آن را در هر جایی که نیاز دارید، کپی کنید. استفاده از S Pen برای وبگردی نیز تجربه لذت بخشی است. این قلم کاملا شبیه موس عمل می کند و در وبسایت هایی که دارای منوی Drop Down هستند، به راحتی می توانید گزینه های مورد نظر خود را به وسیله این قلم انتخاب کنید. همچنین می توانید مانند هایلایت کردن با موس، به راحتی یک قسمت از متن را انتخاب و کپی کنید و در جایی دیگر از آن استفاده نمایید. تنها کافی است که دکمه موجود روی قلم را فشار داده و آن را روی صفحه نمایش حرکت دهید. یک نکته که در طراحی آن اشکال ای جاد می کند، هم رنگ بودن این دکمه با بدنه قلم است که باعث می شود پیدا کردن آن در فضاهای تاریک سخت به نظر برسد. البته این موضوع می تواند با استفاده طولانی مدت و به خاطر سپردن محل قرارگیری آن، برطرف شود. اما از نظر کاربرد و اصول طراحی، این موضوع کمی دارای مشکل است. 4 باطری همانطور که در تست باطری مشاهده خواهید کرد، Galaxy Note Edge نتوانست مانند همزاد خود، یعنی 4 Note عملکرد خوبی را از خود نشان دهد. در استفاده روزمره من از این دستگاه، متوجه شدم که نسبت به تلفن های هوشمند رقیب، توانایی کمتری در ذخیره عمر باطری را دارا می باشد و نیاز شما را به استفاده از حالت Power saving mode را زیاد می کند. در جدول زیر، می توانید مقیسه ای از عملکرد باطری دستگاه و همچنین مدت زمان شارژ آن را مشاهده نمایید. به زودی با قسمت دوم زندگی با Galaxy Note Edge در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید.
گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

ادامه مطلب