زن ضعیف نیست

میگویند زن جنس ضعیف است، باور نکن دخترم!

زن ها همیشه قوی تر از مرد ها بوده اند…

شجاع تر، قدرتمند تر، باهوش تر…

زن ها فقط یک نقطه ضعف بزرگ دارند، که همیشه همه چیز را قربانی اش میکنند و آن چیزی نیست جز “عشق”

دنیا را هم که به نامشان کنی باز هم یک نفر را میخواهند تا به او تکیه کنند، میخواهند کسی دوستشان داشته باشد، میخواهند دیده شوند…

میخواهند برای یک نفر خاص مهم باشند…

بعدها برایت مینویسم که “عشق” برای زن ها هم نقطه ضعف است، هم نقطه ی قوت…

| اهورا فروزان |


میگویند زن جنس ضعیف است، باور نکن دخترم!

زن ها همیشه قوی تر از مرد ها بوده اند...

شجاع تر، قدرتمند تر، باهوش تر...

زن ها فقط یک نقطه ضعف بزرگ دارند، که همیشه همه چیز را قربانی اش میکنند و آن چیزی نیست جز "عشق"

دنیا را هم که به نامشان کنی باز هم یک نفر را میخواهند تا به او تکیه کنند، میخواهند کسی دوستشان داشته باشد، میخواهند دیده شوند...

میخواهند برای یک نفر خاص مهم باشند...

بعدها برایت مینویسم که "عشق" برای زن ها هم نقطه ضعف است، هم نقطه ی قوت...


| اهورا فروزان |

حیاط خانه‌ی ما را معطّر می‌کنی یا نه؟

حیاط خانه‌ی ما را معطّر می‌کنی یا نه ؟

اتاق کوچک ما را منوّر می‌کنی یا نه ؟

بگو ای چشم و ابروی تو مضمون دو بیتی‌ها

به قدر یک غزل با شاعرت سر می‌کنی یا نه ؟

شرابی نیست در این خانه اما جرعه شعری هست

دو بیت آتشین دارم، لبی تر می‌کنی یا نه ؟

فقط عاشق غزل را در میان اشک می‌گوید

هنوز این صفحه نمناک است، باور می‌کنی یا نه ؟

چنین بی‌دل شدم تا گوشه‌ی ذهن تو بنشینم

هنوز اشعار بیدل را تو از بر می‌کنی یا نه ؟

چه دستی می‌کشی روی سر گل‌ها ! … بگو آیا

گلی را با دلی عاشق ، برابر می‌کنی یا نه ؟

تو با نامهربانی هم قشنگی، پس نمی‌پرسم

کمی با من دلت را مهربان‌ تر می‌کنی یا نه ؟

| هـ دو چشم / قاسم صرافان |


حیاط خانه‌ی ما را معطّر می‌کنی یا نه ؟

اتاق کوچک ما را منوّر می‌کنی یا نه ؟


بگو ای چشم و ابروی تو مضمون دو بیتی‌ها

به قدر یک غزل با شاعرت سر می‌کنی یا نه ؟


شرابی نیست در این خانه اما جرعه شعری هست

دو بیت آتشین دارم، لبی تر می‌کنی یا نه ؟


فقط عاشق غزل را در میان اشک می‌گوید

هنوز این صفحه نمناک است، باور می‌کنی یا نه ؟


چنین بی‌دل شدم تا گوشه‌ی ذهن تو بنشینم

هنوز اشعار بیدل را تو از بر می‌کنی یا نه ؟


چه دستی می‌کشی روی سر گل‌ها ! ... بگو آیا

گلی را با دلی عاشق ، برابر می‌کنی یا نه ؟


تو با نامهربانی هم قشنگی، پس نمی‌پرسم

کمی با من دلت را مهربان‌ تر می‌کنی یا نه ؟


| هـ دو چشم / قاسم صرافان |

شهرزاد، روسری رقصنده با باد…

رفتم جلو گفتم «ببخشید خانوم آتیش داری؟» هول شد گفت «واسه چی میخوای؟»

گفتم «میخوام تکلیفمو با چشات روشن کنم». خندید ، خندیدم.

گفتم «شالت آبیه ، مثه دریاس ، موج داره دریات». گفت «ینی چی؟»

گفتم « پیچ پیچی » خندید ، خندیدم. دیدم اهل دله ، نشستم کنارش ، لش رو نیمکت.

گفتم «همیشه دنبال دلیلی؟» گفت «چطور؟» گفتم «ببین،همین الانم دنبال دلیلی» خندید،خندیدم.

گفتم «میخندی تو دلم رخت میشورن» گفت «دیوونه ای؟» گفتم «سرت که پایین بود باد میومد.

یه ذره از موهات بیرون بود، تاب میخورد. دووم نیوردم ، دیوونه شدم».

گفت «با این حرفا روزی مخ چنتا دخترو میزنی؟» خوشم نیومد از حرفش.

پا شدم خودمو جمع و جور کردم صاف نشستم.

گفتم «تو ازونایی که وقتی میرن شمعدونیا دق میکنن. صدات مثه بوی بنزین میمونه ، آدم دوس داره همه شو بکشه توی خودش. ازونایی که همه راها به تو ختم میشن. خنده هات مثه آب میمونه ، بی صداس ولی آرامش میده».

سرمو برگردوندم دیدم کوله ش رو دوششه داره میره.

سعی کردم بین انگشتام بگیرمش. کوچیکتر میشد. انقدر رفت که نقطه شد.

انگشتام رسیدن به هم. دیگه نبود. تکیه دادم به پشتی نیمکت ، زل زدم به آسمون. 

ابرا شبیه شمعدونیای دق کرده بودن. راستی گفت اسمش شهرزاده…

شهرزاد،

روسری رقصنده با باد،

میروی در یاد،

میشوی غمباد.

| لئو |


رفتم جلو گفتم «ببخشید خانوم آتیش داری؟» هول شد گفت «واسه چی میخوای؟»

گفتم «میخوام تکلیفمو با چشات روشن کنم». خندید ، خندیدم.

گفتم «شالت آبیه ، مثه دریاس ، موج داره دریات». گفت «ینی چی؟»

گفتم « پیچ پیچی » خندید ، خندیدم. دیدم اهل دله ، نشستم کنارش ، لش رو نیمکت.

گفتم «همیشه دنبال دلیلی؟» گفت «چطور؟» گفتم «ببین،همین الانم دنبال دلیلی» خندید،خندیدم.

گفتم «میخندی تو دلم رخت میشورن» گفت «دیوونه ای؟» گفتم «سرت که پایین بود باد میومد.

یه ذره از موهات بیرون بود، تاب میخورد. دووم نیوردم ، دیوونه شدم».

گفت «با این حرفا روزی مخ چنتا دخترو میزنی؟» خوشم نیومد از حرفش.

پا شدم خودمو جمع و جور کردم صاف نشستم.

گفتم «تو ازونایی که وقتی میرن شمعدونیا دق میکنن. صدات مثه بوی بنزین میمونه ، آدم دوس داره همه شو بکشه توی خودش. ازونایی که همه راها به تو ختم میشن. خنده هات مثه آب میمونه ، بی صداس ولی آرامش میده».

سرمو برگردوندم دیدم کوله ش رو دوششه داره میره.

سعی کردم بین انگشتام بگیرمش. کوچیکتر میشد. انقدر رفت که نقطه شد.

انگشتام رسیدن به هم. دیگه نبود. تکیه دادم به پشتی نیمکت ، زل زدم به آسمون. 

ابرا شبیه شمعدونیای دق کرده بودن. راستی گفت اسمش شهرزاده...

شهرزاد،

روسری رقصنده با باد،

میروی در یاد،

میشوی غمباد.


| لئو |

تو را کم داریم

آخرین بار

که به مادر نشانت دادم؛

گفت: «همین را کم داشتیم!»

حالا رفته‌ای و باز

تو را کم داریم…

‌‌

| امید اصغری |


آخرین بار

که به مادر نشانت دادم؛

گفت: «همین را کم داشتیم!»

حالا رفته‌ای و باز

تو را کم داریم...

‌‌

| امید اصغری |

تو را کم داریم

آخرین بار

که به مادر نشانت دادم؛

گفت: «همین را کم داشتیم!»

حالا رفته‌ای و باز

تو را کم داریم…

‌‌

| امید اصغری |


آخرین بار

که به مادر نشانت دادم؛

گفت: «همین را کم داشتیم!»

حالا رفته‌ای و باز

تو را کم داریم...

‌‌

| امید اصغری |

زمان دربی ۹۶ | تاریخ و ساعت دربی ۸۵ فصل ۹۶ – ۹۷

زمان و تاریخ بازی دربی استقلال پرسپولیس در لیگ 96-95+ساعت پخش مستقیم. زمان و تاریخ دربی 85 در سال 96. زمان و تاریخ بازی زمان (تاریخ و ساعت) برگزاری بازی رفت و برگشت دربی 96-97 : زمان بازی دربی 85 در نیم فصل اول لیگ برتر 96-97 (بازی رفت) –> هفته دهم = 28 مهر 96 – ساعت 15  دربی 85 چه روزی است + زمان و ساعت بازی/دربی هشتادو پنج چه روزی است/تاریخ بازی استقلال پرسپولیس لیگ هفدهم تاریخ و زمان برگزاری اولیندربی لیگ برتر 96-97 استقلال 

برنامه بازیهای لیگ برتر ۹۵-۹۶

برنامه بازیهای پرسپولیس ۹۵-۹۶

تقویم لیگ برتر ۹۵-۹۶

برنامه لیگ برتر ۹۵-۹۶

ساعت دربی ۹۵

تاریخ دربی ۹۵-۹۶

** زمان (تاریخ و ساعت) برگزاری بازی رفت و برگشت دربی ۹۶-۹۷ :


زمان بازی دربی ۸۵ در نیم فصل اول لیگ برتر ۹۶-۹۷ (بازی رفت) –> هفته دهم = 28 مهر 96 – ساعت 15


زمان بازی دربی ۸۶ در نیم فصل دوم لیگ برتر ۹۶-۹۷ (بازی برگشت) –> هفته بیست و پنجم = 10 اسفند 96 – ساعت 30 : 15 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید …]

زمان و تاریخ بازی دربی استقلال پرسپولیس در لیگ 96-95+ساعت پخش مستقیم. زمان و تاریخ دربی 85 در سال 96. زمان و تاریخ بازی زمان (تاریخ و ساعت) برگزاری بازی رفت و برگشت دربی 96-97 : زمان بازی دربی 85 در نیم فصل اول لیگ برتر 96-97 (بازی رفت) --> هفته دهم = 28 مهر 96 - ساعت 15  دربی 85 چه روزی است + زمان و ساعت بازی/دربی هشتادو پنج چه روزی است/تاریخ بازی استقلال پرسپولیس لیگ هفدهم تاریخ و زمان برگزاری اولیندربی لیگ برتر 96-97 استقلال 


برنامه بازیهای لیگ برتر 95-96

برنامه بازیهای پرسپولیس 95-96

تقویم لیگ برتر 95-96

برنامه لیگ برتر 95-96

ساعت دربی 95

تاریخ دربی 95-96

** زمان (تاریخ و ساعت) برگزاری بازی رفت و برگشت دربی 96-97 :


زمان بازی دربی 85 در نیم فصل اول لیگ برتر 96-97 (بازی رفت) --> هفته دهم = 28 مهر 96 - ساعت 15


زمان بازی دربی 86 در نیم فصل دوم لیگ برتر 96-97 (بازی برگشت) --> هفته بیست و پنجم = 10 اسفند 96 - ساعت 30 : 15 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]