دانلود آهنگ چند ده ترسم از احمد حیران

دانلود آهنگ «چند ده ترسم» از هنرمند احمد حیران
/// احساسی عاشقانه

دانلود آهنگ «چند ده ترسم» از هنرمند احمد حیران /// احساسی عاشقانه

فیلم ثریا در بوته نقد

         

نشست
نمایش و نقد و بررسی سه فیلم کوتاه روز چهارشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سالن
شماره دو سینما قدس با حضور عوامل فیلم و هنرمندان فیلمساز و جمعی از سینما
دوستان برگزار شد. محمود صائمین منتقد هنری و مدرس دانشگاه
درباره فیلم اکبر محمدی گفت: «ثریا» فیلمی ساده و بی‌آلایش در مورد
تنهایی مردی از میان اجتماع است؛ انتخاب موضوع نسبتا خوب و از تدوین خطی
آرامی برخوردار بود. صداقت در کلام و نویسندگی درام مشهود بود و بعنوان یک
فیلم تجربی قابل قبول است. تا حدودی رد پای تفکر فیلمساز در فیلم به چشم
می‌آمد هر چند می­توانست بسیار عمیق‌تر به موضوع نگاه کرد.

 

         

نشست نمایش و نقد و بررسی سه فیلم کوتاه روز چهارشنبه ساعت 17 الی 19 در سالن شماره دو سینما قدس با حضور عوامل فیلم و هنرمندان فیلمساز و جمعی از سینما دوستان برگزار شد. محمود صائمین منتقد هنری و مدرس دانشگاه درباره فیلم اکبر محمدی گفت: «ثریا» فیلمی ساده و بی‌آلایش در مورد تنهایی مردی از میان اجتماع است؛ انتخاب موضوع نسبتا خوب و از تدوین خطی آرامی برخوردار بود. صداقت در کلام و نویسندگی درام مشهود بود و بعنوان یک فیلم تجربی قابل قبول است. تا حدودی رد پای تفکر فیلمساز در فیلم به چشم می‌آمد هر چند می­توانست بسیار عمیق‌تر به موضوع نگاه کرد.

 

سرهنگ مجید سوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد

سرهنگ مجید سوری

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد:

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد گفت: آموزش رایگان مهارت به
مردم مناطق حاشیه نشین در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است و نیاز است این
موضوع در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش بازتاب بروجرد
سرهنگ “مجید سوری” فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد در جلسه بررسی وضعیت
اشتغال در حوزه سازمان فنی و حرفه ای که در فرمانداری بروجرد برگزار شد
گفت: آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین بیشتر است و بالغ بر ۱۰۰ هزار
نفر از جمعیت بروجرد حاشیه نشین هستند و در هر جایی که آموزش های فنی و
حرفه ای وجود داشته مشکلات و معضلات در این بخش ها کمتر شده است.

به گفته وی به نظر می رسد آموزش رایگان به مردم مناطق حایه نشین در
دستور کار قرار بگیرد و بکارگیری این افراد در بخش های مختلف ضعیف است و
خروجی برنامه های فنی و حرفه ای باید منجر به اشتغال شود.

سوری اظهار داشت: بسیج حاضر است در راستای برنامه های فنی و حرفه ای و اجرای برنامه ها از همه ظرفیت ها استفاده کند.
فرمانده
ناحیه مقاومت بسیج بروجرد تصریح کرد: یکی از برنامه های بسیج با فنی و
حرفه ای این است که همه بسیجیان مهارت داشته باشند و این برنامه از سال
آینده اجرایی می شود.


سرهنگ مجید سوری

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد:

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد گفت: آموزش رایگان مهارت به مردم مناطق حاشیه نشین در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است و نیاز است این موضوع در دستور کار قرار گیرد.


به گزارش بازتاب بروجرد سرهنگ "مجید سوری" فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد در جلسه بررسی وضعیت اشتغال در حوزه سازمان فنی و حرفه ای که در فرمانداری بروجرد برگزار شد گفت: آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین بیشتر است و بالغ بر 100 هزار نفر از جمعیت بروجرد حاشیه نشین هستند و در هر جایی که آموزش های فنی و حرفه ای وجود داشته مشکلات و معضلات در این بخش ها کمتر شده است.

به گفته وی به نظر می رسد آموزش رایگان به مردم مناطق حایه نشین در دستور کار قرار بگیرد و بکارگیری این افراد در بخش های مختلف ضعیف است و خروجی برنامه های فنی و حرفه ای باید منجر به اشتغال شود.

سوری اظهار داشت: بسیج حاضر است در راستای برنامه های فنی و حرفه ای و اجرای برنامه ها از همه ظرفیت ها استفاده کند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد تصریح کرد: یکی از برنامه های بسیج با فنی و حرفه ای این است که همه بسیجیان مهارت داشته باشند و این برنامه از سال آینده اجرایی می شود.

سرهنگ مجید سوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد

سرهنگ مجید سوری

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد:

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد گفت: آموزش رایگان مهارت به
مردم مناطق حاشیه نشین در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است و نیاز است این
موضوع در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش بازتاب بروجرد
سرهنگ “مجید سوری” فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد در جلسه بررسی وضعیت
اشتغال در حوزه سازمان فنی و حرفه ای که در فرمانداری بروجرد برگزار شد
گفت: آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین بیشتر است و بالغ بر ۱۰۰ هزار
نفر از جمعیت بروجرد حاشیه نشین هستند و در هر جایی که آموزش های فنی و
حرفه ای وجود داشته مشکلات و معضلات در این بخش ها کمتر شده است.

به گفته وی به نظر می رسد آموزش رایگان به مردم مناطق حایه نشین در
دستور کار قرار بگیرد و بکارگیری این افراد در بخش های مختلف ضعیف است و
خروجی برنامه های فنی و حرفه ای باید منجر به اشتغال شود.

سوری اظهار داشت: بسیج حاضر است در راستای برنامه های فنی و حرفه ای و اجرای برنامه ها از همه ظرفیت ها استفاده کند.
فرمانده
ناحیه مقاومت بسیج بروجرد تصریح کرد: یکی از برنامه های بسیج با فنی و
حرفه ای این است که همه بسیجیان مهارت داشته باشند و این برنامه از سال
آینده اجرایی می شود.


سرهنگ مجید سوری

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد:

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد گفت: آموزش رایگان مهارت به مردم مناطق حاشیه نشین در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است و نیاز است این موضوع در دستور کار قرار گیرد.


به گزارش بازتاب بروجرد سرهنگ "مجید سوری" فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد در جلسه بررسی وضعیت اشتغال در حوزه سازمان فنی و حرفه ای که در فرمانداری بروجرد برگزار شد گفت: آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین بیشتر است و بالغ بر 100 هزار نفر از جمعیت بروجرد حاشیه نشین هستند و در هر جایی که آموزش های فنی و حرفه ای وجود داشته مشکلات و معضلات در این بخش ها کمتر شده است.

به گفته وی به نظر می رسد آموزش رایگان به مردم مناطق حایه نشین در دستور کار قرار بگیرد و بکارگیری این افراد در بخش های مختلف ضعیف است و خروجی برنامه های فنی و حرفه ای باید منجر به اشتغال شود.

سوری اظهار داشت: بسیج حاضر است در راستای برنامه های فنی و حرفه ای و اجرای برنامه ها از همه ظرفیت ها استفاده کند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد تصریح کرد: یکی از برنامه های بسیج با فنی و حرفه ای این است که همه بسیجیان مهارت داشته باشند و این برنامه از سال آینده اجرایی می شود.

Katy Perry 2017

کیتی پری


شات جدید کتی پری خواننده و بازیگر ۳۲ ساله آمریکایی !

Katy Perry new pics

کانال تلگرام: journalstarcity@

صفحه اینستاگرام: journal_starcity@

منبع:مجله ستاره شهر

کیتی پری


شات جدید کتی پری خواننده و بازیگر 32 ساله آمریکایی !

Katy Perry new pics

کانال تلگرام: journalstarcity@

صفحه اینستاگرام: journal_starcity@


منبع:مجله ستاره شهر

Katy Perry 2017

کیتی پری


شات جدید کتی پری خواننده و بازیگر ۳۲ ساله آمریکایی !

Katy Perry new pics

کانال تلگرام: journalstarcity@

صفحه اینستاگرام: journal_starcity@

منبع:مجله ستاره شهر

کیتی پری


شات جدید کتی پری خواننده و بازیگر 32 ساله آمریکایی !

Katy Perry new pics

کانال تلگرام: journalstarcity@

صفحه اینستاگرام: journal_starcity@


منبع:مجله ستاره شهر

شات جدید از سحر قریشی

سحر قریشی

شات جدید از خانم سحر قریشی بازیگر و مدل ۲۹ ساله زیبای ایرانی

Sahar Ghoreishi, Actor and 29-year-old Iranian model

کانال تلگرام: journalstarcity@

صفحه اینستاگرام: journal_starcity@

منبع:مجله ستاره شهر

سحر قریشی

شات جدید از خانم سحر قریشی بازیگر و مدل 29 ساله زیبای ایرانی

Sahar Ghoreishi, Actor and 29-year-old Iranian model


کانال تلگرام: journalstarcity@

صفحه اینستاگرام: journal_starcity@


منبع:مجله ستاره شهر

شات جدید از سحر قریشی

سحر قریشی

شات جدید از خانم سحر قریشی بازیگر و مدل ۲۹ ساله زیبای ایرانی

Sahar Ghoreishi, Actor and 29-year-old Iranian model

کانال تلگرام: journalstarcity@

صفحه اینستاگرام: journal_starcity@

منبع:مجله ستاره شهر

سحر قریشی

شات جدید از خانم سحر قریشی بازیگر و مدل 29 ساله زیبای ایرانی

Sahar Ghoreishi, Actor and 29-year-old Iranian model


کانال تلگرام: journalstarcity@

صفحه اینستاگرام: journal_starcity@


منبع:مجله ستاره شهر

طوبای محبت ( کتاب سوم)

کتاب طوبای محبت ( کتاب سوم) به نویسندگی حاج محمد اسماعیل دولابی منتشر شده توسط انتشارات طوبای محبت در سایت رایا موجود میباشد.طوبای محبت

حاج محمد اسماعیل دولابی

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید .

https://rayabook.net/bookid/28435

کتاب طوبای محبت ( کتاب سوم) به نویسندگی حاج محمد اسماعیل دولابی منتشر شده توسط انتشارات طوبای محبت در سایت رایا موجود میباشد.

طوبای محبت

حاج محمد اسماعیل دولابی

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید .
https://rayabook.net/bookid/28435

طوبای محبت ( کتاب چهارم)

کتاب طوبای محبت ( کتاب چهارم) به نویسندگی حاج محمد اسماعیل دولابی منتشر شده توسط انتشارات طوبای محبت در سایت رایا موجود میباشد.طوبای محبت

حاج محمد اسماعیل دولابی

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید .

https://rayabook.net/bookid/28436

کتاب طوبای محبت ( کتاب چهارم) به نویسندگی حاج محمد اسماعیل دولابی منتشر شده توسط انتشارات طوبای محبت در سایت رایا موجود میباشد.

طوبای محبت

حاج محمد اسماعیل دولابی
برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید .https://rayabook.net/bookid/28436