دانلود آهنگ افسانه از محسن لرستانی

دانلود آهنگ «افسانه» و «تو یاری منی» از هنرمند محسن لرستانی
/// جدید – شاد

دانلود آهنگ «افسانه» و «تو یاری منی» از هنرمند محسن لرستانی /// جدید - شاد

دانلود آهنگ افسانه از محسن لرستانی

دانلود آهنگ «افسانه» و «تو یاری منی» از هنرمند محسن لرستانی
/// جدید – شاد

دانلود آهنگ «افسانه» و «تو یاری منی» از هنرمند محسن لرستانی /// جدید - شاد

دانلود دکلمه بولبولی بال شکاو از هیمن موکریانی

دانلود دکلمه «بولبولی بال شکاو» از زنده یاد استاد هیمن موکریانی (ماموستا هیمن)
/ گوینده نامشخص

دانلود دکلمه «بولبولی بال شکاو» از زنده یاد استاد هیمن موکریانی (ماموستا هیمن) / گوینده نامشخص

دانلود دکلمه بولبولی بال شکاو از هیمن موکریانی

دانلود دکلمه «بولبولی بال شکاو» از زنده یاد استاد هیمن موکریانی (ماموستا هیمن)
/ گوینده نامشخص

دانلود دکلمه «بولبولی بال شکاو» از زنده یاد استاد هیمن موکریانی (ماموستا هیمن) / گوینده نامشخص

حمایت لنین و بولشویکها از قیام تبریز و ستارخان

مطالعه جزییات قیام ستارخان و تبریز بر علیه استبداد محمدعلی شاه نشان می دهد که در حالیکه دستگاه تزار روس و قزاقان لیاخوف به کمک محمدعلی شاه آمده و مجلس نوپای ایران را به توپ می بستند و از هیچ کمکی به تحکیم استبداد محمدعلی شاه دریغ نمیکردند در مقابل، لنین، بولشویکها و سوسیال دمکراتهای قفقاز اعم از مسلمان و غیرمسلمان از جنبش ستارخان حمایت کرده و در صفوف قشون ستارخان بر علیه استبداد می جنگیدند  این بروشنی نشان می دهد که وقتی حکومت خودکامه ایی به خطر می افتند و بنای آن در حال ترک برداشتن می گردند حکومتهای مشابه آن به کمکش می شتابند و در همان حال تمامی مردم آن کشورها  و قلبهایی که برای آزادی و رهایی می تپند اینان نیز برخلاف سیاستهای حکومتشان، به حمایت از جنبش نوخاسته برمی خیزند و تمام قد از آن حمایت می کنند که گویی مرزهای جغرافیایی بی اعتبار می گردند…

در گرماگرم مبارزه ستارخان بر علیه قوای محمدعلی شاه، لنین در جملاتی ستایش آمیز از قیام تبریز به رهبری ستارخان چنین می نویسد:

 «مبارزه عنودانه تبریز…نشان می دهد که جلادان شاه حتی با کمک لیاخوفهای روسی و دیپلماتهای انگلیسی با سرسخت ترین مقاومت از پایین روبرو می شوند و چنین انقلابی که می تواند در برابر تلاشهای اعاده وضع سابق با نیروهای نظامی ایستادگی کند و قهرمانانه این تلاشها را به مراجعه بخارجیان برای گرفتن کمک وادار سازد نابود نمی گردد و در چنین شرایطی کاملترین پیروزی ارتجاع ایران تنها می تواند مقدمه عصیانهای تازه مردم باشد…»

به نقل از کانال آقای علی مرادی مراغه ای:  

https://t.me/joinchat/AAAAAD87nVP8Vn5r2e_2VA

 

مطالعه جزییات قیام ستارخان و تبریز بر علیه استبداد محمدعلی شاه نشان می دهد که در حالیکه دستگاه تزار روس و قزاقان لیاخوف به کمک محمدعلی شاه آمده و مجلس نوپای ایران را به توپ می بستند و از هیچ کمکی به تحکیم استبداد محمدعلی شاه دریغ نمیکردند در مقابل، لنین، بولشویکها و سوسیال دمکراتهای قفقاز اعم از مسلمان و غیرمسلمان از جنبش ستارخان حمایت کرده و در صفوف قشون ستارخان بر علیه استبداد می جنگیدند  این بروشنی نشان می دهد که وقتی حکومت خودکامه ایی به خطر می افتند و بنای آن در حال ترک برداشتن می گردند حکومتهای مشابه آن به کمکش می شتابند و در همان حال تمامی مردم آن کشورها  و قلبهایی که برای آزادی و رهایی می تپند اینان نیز برخلاف سیاستهای حکومتشان، به حمایت از جنبش نوخاسته برمی خیزند و تمام قد از آن حمایت می کنند که گویی مرزهای جغرافیایی بی اعتبار می گردند...

در گرماگرم مبارزه ستارخان بر علیه قوای محمدعلی شاه، لنین در جملاتی ستایش آمیز از قیام تبریز به رهبری ستارخان چنین می نویسد:

 «مبارزه عنودانه تبریز...نشان می دهد که جلادان شاه حتی با کمک لیاخوفهای روسی و دیپلماتهای انگلیسی با سرسخت ترین مقاومت از پایین روبرو می شوند و چنین انقلابی که می تواند در برابر تلاشهای اعاده وضع سابق با نیروهای نظامی ایستادگی کند و قهرمانانه این تلاشها را به مراجعه بخارجیان برای گرفتن کمک وادار سازد نابود نمی گردد و در چنین شرایطی کاملترین پیروزی ارتجاع ایران تنها می تواند مقدمه عصیانهای تازه مردم باشد...»

به نقل از کانال آقای علی مرادی مراغه ای:  

https://t.me/joinchat/AAAAAD87nVP8Vn5r2e_2VA

 

من نیستم

دزدی

همه ی من را دزدیده است

لباس های مرا می پوشد

به خانه ام می رود

هیچ کس باور نمی کند من نیستم

تلویزیون را روشن می کند

چای مرا می نوشد

کتاب هایی را که نخوانده ام می خواند

و طوری رفتار می کند

که باور نمی کنم من نیستم

دزدهای دیگری هم هستند

راه افتاده اند در زندگی دوستانم

طوری که نمی توانم

از آن ها تشخیص شان بدهم

تنها مجبورم

مجبورم

دوست شان بدارم

مثل کودکی

که دستِ تنها عروسکش جدا شده

و مجبور است

به اندازه عروسکی سالم

آن را دوست بدارد.

| اتاق پرو / مهدی اشرفی |


دزدی

همه ی من را دزدیده است

لباس های مرا می پوشد

به خانه ام می رود

هیچ کس باور نمی کند من نیستم

تلویزیون را روشن می کند

چای مرا می نوشد

کتاب هایی را که نخوانده ام می خواند

و طوری رفتار می کند

که باور نمی کنم من نیستم


دزدهای دیگری هم هستند

راه افتاده اند در زندگی دوستانم

طوری که نمی توانم

از آن ها تشخیص شان بدهم

تنها مجبورم

مجبورم

دوست شان بدارم

مثل کودکی

که دستِ تنها عروسکش جدا شده

و مجبور است

به اندازه عروسکی سالم

آن را دوست بدارد.


| اتاق پرو / مهدی اشرفی |

شخـصیـت ..

نمک را نمک فروش می‌فروشد …
نان را نانوا …
اما شخصیت انسان را کسی نمی‌فروشد.
بلکه شخصیت را هر کس برای خودش می سازد و 
درست ساختنش با ارزشتر از هر چیزیست .
و ارزش دادن به شخصیت های عالی،
یعنی ارزش دادن به انسانیت .
http://uupload.ir/files/2fy9_5v8y_photo_2017-03-24_16-52-14.jpg


نمک را نمک فروش می‌فروشد ...

نان را نانوا ...

اما شخصیت انسان را کسی نمی‌فروشد.

بلکه شخصیت را هر کس برای خودش می سازد و 

درست ساختنش با ارزشتر از هر چیزیست .

و ارزش دادن به شخصیت های عالی،

یعنی ارزش دادن به انسانیت .http://uupload.ir/files/2fy9_5v8y_photo_2017-03-24_16-52-14.jpg

شخـصیـت ..

نمک را نمک فروش می‌فروشد …
نان را نانوا …
اما شخصیت انسان را کسی نمی‌فروشد.
بلکه شخصیت را هر کس برای خودش می سازد و 
درست ساختنش با ارزشتر از هر چیزیست .
و ارزش دادن به شخصیت های عالی،
یعنی ارزش دادن به انسانیت .
http://uupload.ir/files/2fy9_5v8y_photo_2017-03-24_16-52-14.jpg


نمک را نمک فروش می‌فروشد ...

نان را نانوا ...

اما شخصیت انسان را کسی نمی‌فروشد.

بلکه شخصیت را هر کس برای خودش می سازد و 

درست ساختنش با ارزشتر از هر چیزیست .

و ارزش دادن به شخصیت های عالی،

یعنی ارزش دادن به انسانیت .http://uupload.ir/files/2fy9_5v8y_photo_2017-03-24_16-52-14.jpg