باران ِ امروز هم قدم میخواهد

می بارد

گاهی شدید

            گاهی نم نم

آسمان هم دلش گرفته امروز

 

                 یعنی با او هم قهری ؟؟؟

می بارد

گاهی شدید

            گاهی نم نم


آسمان هم دلش گرفته امروز

 

                 یعنی با او هم قهری ؟؟؟

مرا از چشم ِ خود بیرون مینداز

باید از چشم ِ تو

                    به خدا برسم

آنچنان که مجید سوزوکی …

باید از چشم ِ تو

                    به خدا برسم


آنچنان که مجید سوزوکی ...

سوز که می اید گونه هایت زیباتر میشود

چه بحث ِ داغی شده است

                     صحبت درباره ی گونه های سردت

چه بحث ِ داغی شده است

                     صحبت درباره ی گونه های سردت

هوای بارانی همیشه هم عاشقانه نیست

همه دعای باران میخوانند

     لماصلا فرض کن که هوا ابری شود و باران ببارد

              وقتی تو را ندارم با که قدم بزنم ؟

همه دعای باران میخوانند

     لماصلا فرض کن که هوا ابری شود و باران ببارد

              وقتی تو را ندارم با که قدم بزنم ؟

الکی که نیست این دوست داشتن ها

مو به تن آدم سیخ میشود

حتی وقتی در رویایش

به تو می گوید

                      دوستت دارم

مو به تن آدم سیخ میشود

حتی وقتی در رویایش

به تو می گوید

                      دوستت دارم

هوای این روزها

این روزها کسی حواسش به ما نیست

باید خودمان هوای خودمان را داشته باشیم

                             هوایت را بده به من

این روزها کسی حواسش به ما نیست

باید خودمان هوای خودمان را داشته باشیم

                             هوایت را بده به من

با یک نفس عمیق… درد را به استخوانت برسان

شده کار ِ دل و چشمای عاشق

شب و روز گریه و زاری و هق هق

شب و روزم شده چشم انتظاری
شدم از شهر و از مردم فراری

نمیخام غیر ِ تو چیزی ببینم
تو عرش و آسمونی , من زمینم

زمینی بودم اینجوری زمین خورد
دلی که واسه ی قلب ِ تو می مرد

شکستی و پریدی و نشستم
از این درد و غم و غصه شکستم

شده کار ِ دل و چشمای عاشق

شب و روز گریه و زاری و هق هق

شب و روزم شده چشم انتظاری
شدم از شهر و از مردم فراری

نمیخام غیر ِ تو چیزی ببینم
تو عرش و آسمونی , من زمینم

زمینی بودم اینجوری زمین خورد
دلی که واسه ی قلب ِ تو می مرد

شکستی و پریدی و نشستم
از این درد و غم و غصه شکستموقتی که حس میکنی خدا داره نگات میکنه

ممنونم ای خدا

                 حس میکنم تو را

                 هر لحظه هر زمان

ممنونم ای خدا

                هستی کنارِ من

                هر جا و هر مکان

ممنونم ای خدا

                  وقتی گناه ِ من

                  باعث نشد که تو

از من گذر کنی

                هستم ز خشم ِ تو

                هر لحظه در امان

ممنونم ای خدا

                  وقتی دلم گرفت

                  تنها ترین شدم

آغوش گرفتی ام

                حس کردمت خدا

                با قلب و روح و جان

پ . ن : ” چقدر خوبه وقتایی که خدا در وجودت یه آرامش

             عمیق قرار  میده

             جوری که دوست داری باهاش حرف بزنی “

ممنونم ای خدا

                 حس میکنم تو را

                 هر لحظه هر زمان


ممنونم ای خدا

                هستی کنارِ من

                هر جا و هر مکان


ممنونم ای خدا

                  وقتی گناه ِ من

                  باعث نشد که تو


از من گذر کنی

                هستم ز خشم ِ تو

                هر لحظه در امان


ممنونم ای خدا

                  وقتی دلم گرفت

                  تنها ترین شدم

آغوش گرفتی ام

                حس کردمت خدا

                با قلب و روح و جانپ . ن : " چقدر خوبه وقتایی که خدا در وجودت یه آرامش

             عمیق قرار  میده

             جوری که دوست داری باهاش حرف بزنی "خدایا معجزه ای … که ایمانم سست شده است

آه مگر مُرده ای را جان ِ دوباره بخشیدن معجزه است ؟

  یا عصایی را به مار تبدیل کردن ؟؟

     آری

             اینها معجزه بودند

             برای نسل های پیشین

       نه برای این نسل که آدم به فضا فرستاده و با پیوند اعضا

                   خیلی ها را جان دوباره بخشیده …

من معجزه ای می خواهم که خاص باشد

          خاص ِ نسل من و نسل های بعد از من

معجزه ای از نوع آدمیت…. از نوع بندگی

         خدایا معجزه کن

                  گنهکاری چون مرا چنان به آغوش بگیر ونوازش کن

                           که بنده ای پاک و مخلص

                            و عارفی مستجاب دعا  از او به جای ماند

خدایا معجزه کن

آه مگر مُرده ای را جان ِ دوباره بخشیدن معجزه است ؟

  یا عصایی را به مار تبدیل کردن ؟؟

     آری

             اینها معجزه بودند

             برای نسل های پیشین

       نه برای این نسل که آدم به فضا فرستاده و با پیوند اعضا

                   خیلی ها را جان دوباره بخشیده ...


من معجزه ای می خواهم که خاص باشد

          خاص ِ نسل من و نسل های بعد از من

معجزه ای از نوع آدمیت.... از نوع بندگی

         خدایا معجزه کن

                  گنهکاری چون مرا چنان به آغوش بگیر ونوازش کن

                           که بنده ای پاک و مخلص

                            و عارفی مستجاب دعا  از او به جای ماند

خدایا معجزه کن

سوی شهر ما شهید آوردند …

یک پیشنهاد ویژه

                  برای کسانی که این روزها

                  دلشون یک مداحی ِ قشنگ میخاد

نوحه از میثم مطیعی در باب مدافعان حرم

سوی شهر ما شهید آوردند       “”  دانلود “”

پ . ن : ” پیشنهاد میکنم فقط متن را نخونن

              دانلود کنن و سبک شعر خوانی و سوز مداحی را هم حس کنن “

یک پیشنهاد ویژه

                  برای کسانی که این روزها

                  دلشون یک مداحی ِ قشنگ میخاد


نوحه از میثم مطیعی در باب مدافعان حرم

سوی شهر ما شهید آوردند       ""  دانلود ""


پ . ن : " پیشنهاد میکنم فقط متن را نخونن

              دانلود کنن و سبک شعر خوانی و سوز مداحی را هم حس کنن "